Innbydelse

VAREGG FLERIDRETT OG SAMNANGER IL ØNSKER VELKOMMEN TIL NM SPRINT 2016

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

LØRDAG 7. MAI
NM Sprint individuelt i Bergen sentrum.

SØNDAG 8. MAI
NM Sprintstafett i Bergen Sentrum

Beskrivelse av terrenget lørdag og søndag
Alle konkurranser går i byområder tett på Bergen sentrum. To høydepartier strekker seg gjennom hele området og gir mulighet for å lage krevende løyper både fysisk og veivalgsmessig.  Løpsområdet strekker seg fra Nygårdsparken til Nordnesparken, og store deler av universitetet i Bergen sine bygninger ligger her. Flere områder med «klassisk» Bergensterreng ligger innenfor området. Her er det smug og trapper blandet med sterk kupering som gjelder. Underlaget vil i hovedsak være asfalt og brostein, men også deler med gress og åpen skog forekommer. Alt ligger til rette for krevende, varierte og spennende sprintløyper.

 

NM Sprint individuelt 7. mai

Program
Karantene fra kl. 9:00
Arrangementets varighet ca 9:00-17:30
Bankett med middag og premieutdeling kl. 19:00
Detaljert program kommer senere.

Startrekkefølge, finale:
D17-18, D19-20, H17-18, H19-20, D21 og H21

Startberettigede i NM
Utenlandske løpere som ønsker å delta i NM, må etter konkurransereglenes punkt 7.1.3 ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært medlem i klubb tilsluttet NOF minst en måned.

Klasser og løyper NM sprint individuelt – kvalifisering og finale

Klasse Antall deltakere Løypelengde Antatt vinnertid Start-intervall Løpere til finale
D 21 Åpent, fordelt på 3 heat 2,3 km 13-15 min 1 min 30, de 10 beste fra hvert heat
H 21 Åpent, fordelt på 3 heat 2,6 km 13-15 min 1 min 30, de 10 beste fra hvert heat
D 19-20 Åpent, fordelt på 3 heat 2,0 km 13-15 min 1 min 30, de 10 beste fra hvert heat
H 19-20 Åpent, fordelt på 3 heat 2,3 km 13-15 min 1 min 30, de 10 beste fra hvert heat
D 17-18 Åpent, fordelt på 3 heat 2,0 km 13-15 min 1 min 30, de 10 beste fra hvert heat
H 17-18 Åpent, fordelt på 3 heat 2,3 km 13-15 min 1 min 30, de 10 beste fra hvert heat

Vi gjør oppmerksom på at løypelengdene kan bli noe justert. Dette vil legges tydelig fram på nettsiden i god tid før løpene.

Norsk Orientering har fra januar 2010 følgende regler for antall heat i kvalifisering og fordeling av løpere i heatene:
Under kvalifiseringen deles løperne inn i tre heat i alle klasser. Spesielle tiltak:

  1. I NM sprint vil NOF ta ut inntil 20 løpere, dog maksimalt 50 % av de påmeldte, som fordeles likt mellom kvalifiseringsheatene og skal trekkes inn blant siste halvdelen av startfeltet.
  2. 10 løpere fra hvert heat går til finalen.
  3. Ved mindre enn 45 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til to heat i klassen.

Kart:
«Nygårdshøyden/Nordnes», utgitt 2016, offset trykk. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m.

Løpsantrekk og sko:
I henhold til NOF’s reglement. Sko med metallpigg er forbudt.

 

NM sprintstafett 8. mai

Program:
10.00                     Start, NM Sprintstafett
Ca 12.00               Medaljeseremoni og premieutdeling

Klasser og løyper NM Sprintstafett 2016

Klasse Antall lag Løypelengde Antatt vinnertid
DHHD Åpent 2,1 (D) – 2,5 (H) km 14-15 min pr etappe

Det er 4 løpere på hvert lag. En etappe pr løper i følgende rekkefølge, dame-herre-herre-dame. Veksling på arena. Det er gaflede løyper.

Kart:
«Nygårdshøyden/Nordnes», utgitt 2016. Offset trykk. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m.

Løpsantrekk og sko
I henhold til NOF’s reglement. Sko med metallpigg er forbudt.

 

inov8_500choice_500 noname_500sport8_500   

 

Fellesinformasjon alle konkurranser

Tidtaking
Det benyttes eTiming tidtaking med emiTag på alle helgens NM-løp. Stemplingssystem er EMIT touchfree. Løpere som ikke melder seg på med egen emiTag tildeles leiebrikke.

Enkelte løpere i NM-klassene skal løpe med GPS tracking. Opplysninger om dette vil bli gitt i god tid før start.

Ordinær påmelding
Påmelding via Eventor

Påmeldingsfrist

Individuelt og stafett                                 fredag 29. april 2016 kl 23.59

Etteranmeldingfrist

Individuelt og stafett                                onsdag 4.mai 2016 kl 23.59
Publikumsløp er åpent for alle, se egen innbydelse her.

Startkontingent

NM sprint individuelt
Kr 580,- pr løper   – etteranmeldingsgebyr er 50% i tillegg pr. løper
I henhold til NOFs regler kommer i tillegg reisefordeling med kr 100,- pr løper
NM sprintstafett
Kr 2.000,- pr lag   – etteranmeldingsgebyr er 50% tillegg pr lag

Pris leiebrikke 100 kr

Premiering
NM sprint individuelt og stafett er i henhold til NOFs regler for NM

Reise / Kommunikasjon
Det er god kommunikasjon til Bergen både fra Flesland Lufthavn og med tog.
I Bergen sentrum er det flere parkeringshus og parkeringsplasser. For parkering til NM, se info for de enkelte løpsdagene.

Premieutdeling/Bankett m/middag

Lørdag kveld inviteres alle deltagere til premieutdeling med påfølgende bankett og middag. Ca. pris for middag er 250.- per person som dekkes av den enkelte løper.

NM Hotel: Hotel Clarion Admiral
Ligger meget sentralt ved Vågen i Bergen.  Adresse:C.Sundstgt 9, 5004 Bergen – e-post: cl.admiral@choice.no. Telefon:55 23 64 00.

NB: Pass på at du ikke bestiller overnatting i sperret område!

Hotellet kan tilby følgende pakkepriser i forbindelse med NM Sprint:

Priser pr natt m/frokost:
Pris pr. person i enkeltrom Kr. 990,-
Pris pr. person i dobbeltrom Kr. 545,-
Pris pr. person i trippelrom Kr. 450,-
All bestilling gjøres direkte til hotellet .   cl.admiral@choice.no
Benytt : ref nr: 249211  når hotellet kontaktes

Sperret område
Det er utøvers ansvar å holde seg oppdatert om aktuell sperring, endring av sperrede områder og respektere dette. Brudd på sperrereglene vil medføre diskvalifikasjon eller startnekt. For oppdatert informasjon om dette til enhver tid, vises til utøversidene hos orientering.no

inov8_500choice_500 noname_500sport8_500   

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden