Veivalgsanalyse NM Sprintstafett

Dagens sprintstafett bød på mange interessante veivalgs-utfordringer og finorienterings-utfordringer på Nordnes. Vi har laget klar en PDF-fil med lengden på de ulike veivalgene (last ned PDF-fil her). Nedenfor følger i tillegg en kort analyse av noen utvalgte strekk.

Post 14/15/17/18: Langstrekket på tvers med store veivalgsforskjeller

Langstrekket til 14/18 er det mest avgjørende strekket. Det avgjørene her var å velge et godt løpbart veivalg – og samtidig ha kontroll på finorienteringen så man unngikk «blindveier» og områder med murer. På førsteetappe var det veldig få som fant beste veivalg – senere var det også mange som tapte verdifulle sekunder her.  Beste veivalg her var B – helt til høyre. Det er litt lengre enn A – rett på – men man slipper trapper og skarpe svinger. Det var mange som prøvde seg på en variant mellom A og B, og da kom ned til den forbudte muren (like ved der hvor B står), og måtte ta en tung, esktra omvei til høyre.

sprintstafett

Post 1: Gafling & veivalg

Et annet interessant strekk var strekket til førstepost. Her er det to gaflingsposter, og til posten til venstre er venstreveivalget (knapt) raskest mens til posten til høyre er høyreveivalget raskest. Det var mange av dem som løp venstreveivalget som ble lurt litt av hekken/muren som gjør at man må helt ned og opp trappen – 80% av damefeltet på første-etappen gjorde dette – noe som gjorde at teten på førsteetappe raskt fikk en stor luke.

leg_01_stafett-alle-gaflinger-ytre_collage

leg_01_stafett-alle-gaflinger_collage

12. post: Gafling og veivalg

Strekket ned til 12. post var også et interessant strekk – her var det både veivalgsalternativer og gafling. Her er det mange svinger og småtrapper på venstreveivalgene – til høyre kan man holde høyere fart og trenger ikke å bruke så mye tid på å orientere. Dette gjelder begge gaflingene, men på gaflingsposten lengst nede taper man ekstra mye på å dra venstre.

leg_12_stafett-alle-gaflinger_collage

leg_11_stafett-alle-gaflinger-ytre_collage

Sjekk ut PDF’en for resten av løypen.