Slik bruker du Emit Touch-Free i NM

Her finner du informasjon om stemplingssystemet som brukes i NM. Vil du skrive ut dette? Utskriftsvennlig versjon ligger på Eventor.

emiTag

emitagFest brikken rundt håndleddet som bildet viser. Ved stempling i høy fart må man holde brikken innenfor 20-50 cm rett over postenheten til brikken blinker. LED lyset i brikken vil blinke i 10 sekunder fra godkjent stempling på emiTag produsert frem til 2015. emiTag fra 2016 blinker kun i 5 sekunder.

NB! Det er viktig at dere ser blinkingen. Dette er den eneste bekreftelsen på godkjent stempling!

stemplingsbukk

TOUCH-FREE PRO
Postene er av typen Touch-Free PRO.
Stemplingsavstand er 75cm når man står stille. Stemplingsavstanden minsker I høy fart. Touch-Free PRO postenheten ligger horisontalt på bukken.
Det er ikke nødvendig å berøre posten. Touch Free betyr berøringsfritt!

Eksempel video https://www.youtube.com/watch?v=giVa38jkyfE

stemplingsbukk_1START
Touch-Free Start PRO. Hold emiTag brikken inntil startenheten for å “nulle” brikken. Startenheten er plassert ved inngangen til startområdet.

 

MÅLGANG
I mål løper du over mållinjen

Brikken leses av etter målgang.stemplingsenhet